logo-azul-camping-almafra

Aviso Legal Camping Almafra 5*
Camping en Benidorm

Afdruk Camping Almafra

Camping Benidorm

1.- EIGENAAR VAN DE WEBSITE


Met het oog op Art. 10 van de cookie-wet informeren wij dat de website www.campingalmafra.es eigendom is van het bedrijf Camping Almafra en dat hierin informatie en diensten zijn te vinden die verband houden met de mogelijkheid kamers, pakketreizen en aanbiedingen of andere hotelreizen te reserveren c.q. contracteren.

2.- GEBRUIKERSVOORWAARDEN EN DISCLAIMER
2.1. De toegang tot de website is uitsluitend verantwoordelijkheid van de gebruikers. De risico’s die voortkomen uit het gebruik zijn enkel voor rekening van de gebruiker.


2.2. De informatie die is opgenomen in de website wordt aangeboden in het belang van de gebruikers. Deze informatie kan onjuistheden en/of onvolledigheden bevatten dus de eigenaar garandeert geen betrouwbaarheid, exactheid en/of zekerheid over de inhoud ervan.


2.3. De informatie die op de website wordt weergegeven is geldige informatie op de datum van de laatste actualisering. De eigenaar behoudt zich het recht voor op elk moment passend geachte wijzigingen, updates of weglatingen door te voeren.


2.4. De eigenaar van de website is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortkomen uit interferenties, onderbrekingen, informaticavirussen en/of uitval van de operatieve functies van het elektronische systeem, noch van hetgeen kan worden veroorzaakt door derden door middel van illegale intromissies in het systeem.


2.5. De gebruiker verplicht zich de website en de ter beschikking gestelde diensten te gebruiken conform de wetgeving engoede zeden en gewoonten. De gebruiker ziet af van gebruik voor ongeoorloofde doeleinden, in tegenspraak met hetgeen is vastgelegd in de huidige normen of op welke wijze dan ook die derden kan schaden of normaal gebruik door overige gebruikers verhindert.


2.6. De diensten die zijn opgenomen en worden verleend via deze website zijn bestemd voor meerderjarigen. Gebruikers die diensten contracteren door middel van deze website verklaren dan ook meerderjarig te zijn. Er wordt nimmer enige informatie gevraagd noch vastgelegd over minderjarigen.


2.7. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten en/of diensten die zouden kunnen worden verkregen via deze website door middel van links naar reclame of naar websites van derden. De aanwezigheid van links is slechts informatief en vooronderstelt geen binding tussen de eigenaar en de eigenaars van de websites waartoe men toegang verkrijgt door middel van deze links.


2.8. De inhoud van de website is bestemd voor persoonlijk gebruik en mag dus niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gecommuniceerd, gepubliceerd, doorgegeven, getransformeerd, verkocht of gebruikt voor publicitaire of commerciële doeleinden.


2.9. De eigenaar kan op elk willekeurig moment en zonder aankondiging van tevoren de dienstverlening intrekken of opschorten van gebruikers die hetgeen in dit document is vastgelegd of de wetgeving niet naleven, danwel de goede zeden of de publieke orde hebben verstoord. De buitensluiting van de gebruiker sluit geen gerechtelijke vervolging wegens aansprakelijkheid uit.

3.- RECHTEN EN REDENEN VAN UITSLUITINGDe eigenaar behoudt zich het recht voor tijdelijk of definitief gebruikers van deze website buiten te sluiten in geval van een van de volgende vermoedens:


• Niet naleven van een van de Algemene Voorwaarden die in dit document zijn vastgelegd.


• Niet respecteren van de wet, de goede zeden en de openbare orde.


De buitensluiting van de gebruiker veronderstelt in geen geval uitsluiting van gerechtelijke vervolging alsmede mogelijke schadevergoedingen die van toepassing kunnen zijn.
4.- AFSLUITEN VAN EEN CONTRACT
Conform Art. 27 van de cookie-wet geschiedt het afsluiten van een contract via www.campingalmafra.es door middel van de volgende stappen:• Ten eerste: Keuze van het hotel, de aanbieding, het pakket of andere hoteldiensten op de hoofdpagina door middel van zoekfuncties, met verblijfsdatums.


• Ten tweede: Keuze van het kamertype, het aantal kamers en het aantal personen.• Ten derde: Keuze van de supplementen en aanvullende diensten waarbij de eindprijs wordt getoond. Invullen van persoonlijke gegevens voor de reservering en de gebruikte bankpas als borg voor de reservering Het accepteren van de algemene reserveringsvoorwaarden.• Ten vierde: Formaliseren van de reservering en tonen van de bevestigingspagina.• Ten vijfde: Versturen van een e-mail ter bevestiging van de reservering en de bijbehorende gegevens.Bij het formaliseren van de reservering wordt een elektronisch document aangemaakt dat daarna in het archief van de eigenaar wordt opgenomen. De gebruiker heeft te allen tijde volledige toegang tot en is op de hoogte van deze gegevens door de e-mail met inhoud die wordt gestuurd nadat de reservering is gemaakt.De cliënt wordt verzocht de inhoud na te kijken als de reservering eenmaal is geformaliseerd zodat hij/zij eventuele fouten bij het invoeren van de gegevens kan vaststellen.

5.- VEILIGHEID VAN DE BERICHTEN


5.1. De veiligheid en vertrouwelijkheid van de transacties via de “online” reserveringsdienst worden gegarandeerd.


5.2. De verbinding voor de transacties geschiedt via een beveiligde server. Het gaat hier om de standaardbeveiliging op internet, Secure Socket Layer (SSL). Dit is een systeem met versleuteling om een zo groot mogelijke vertrouwelijkheid te bieden met betrekking tot de gegevens die via dit systeem worden overgeseind. De informatie wordt versleuteld doorgegeven en er wordt verzekert dat deze alleen te begrijpen is voor de computer van cliënt en de server van de eigenaar van de website.


5.3. Er kan worden nagegaan dat de verbinding via een veilige server gebeurt via een van de volgende systemen:- Door middel van het adres www.campingalmafra.es van de server: een veilige server begint met https.

- Door middel van een indicatie van de browser waarbij in de onderkant van het scherm een hele sleutel met een gesloten slotje verschijnt.

6.- GEBRUIK VAN COOKIES
Door het betreden van de hoofd- en gelinkte pagina´s van de website is het mogelijk dat er cookies op uw computer worden aangemaakt. Als gebruikers dit niet wensen dan moeten zij hun browser instellen op een wijze die het opslaan van cookies tegengaat.

7.- TOEPASSELIJKE WETGEVINGDe relatie tussen de eigenaar van de website en de gebruikers wordt gereguleerd door de Spaanse wetgeving.

8.- RECHTSBEVOEGDHEIDBij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank van Benidorm bevoegd. Er wordt uitdrukkelijk afstand gedaan van andere rechtsgebieden die van toepassing zouden kunnen zijn.

Mis niets!
Volg ons op sociale media